ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 50 NĂM

Thương Mại Dịch Vụ 50 Năm, Shop 50 Năm, Đất 50 Năm... Là Gì

Theo điều 126 luật đất đai năm 2013 quy định về đất. Thương Mại Dịch Vụ (TMDV) 50 năm quy định: đất TMDV 50 năm là “đất được giao/cho thuê cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng cho mục đích thương mại, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp mà thời hạn giao đất được xác định là 50 năm”.

Shophouse thương mại DV 50 năm- nằm tại các vị trí đắc địa - Dòng tiền kinh doanh tốt nên hồi vốn nhanh -tiềm năng tăng giá trị cao

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÓ BỊ THU HỒI KHÔNG

Sau khi hết hạn, đất TMDV 50 năm sẽ không bị thu hồi mà được gia hạn lại. Cụ thể, đất thương mại dịch vụ 50 năm được xem xét quyết định trên cơ sở dự án đầu tư. Nếu không vi phạm luật đất đai, hoặc không nằm trong quy hoạch mới thì được Nhà nước gia hạn sử dụng. Thủ tục gia hạn sẽ được thực hiện trước ít nhất 6 tháng theo Điểm a khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của chính phủ. Chi phí gia hạn là từ 2 đến 5% giá trị đất.

Đặc biệt Đối với Dự án kinh doanh nhà ở để bán, cho thuê, ở kết hợp cho thuê thì thời hạn hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của Dự án. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định, lâu dài

Căn cứ theo điều 61, 62, 64 và 65 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước sẽ chỉ thu hồi đất trong các trường hợp sau:

 1. Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh.
 2. Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
 3. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.
 4. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Lưu ý: Khi thuộc vào một trong các trường hợp trên thì đất 50 năm hay đất sở hữu lâu dài đều sẽ bị thu hồi theo quy định của nhà nước.

Đất thương mại dịch vụ luôn tọa lạc tại vị trí đắc địa

ĐỀN BÙ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHI BỊ THU HỒI

Đất 50 năm khi hết hạn sử dụng đất, chủ sở hữu cần làm thủ tục gia hạn. Còn trong các trường hợp thu hồi đất khi đất vẫn còn thời gian sử dụng thì chủ sở hữu sẽ được bồi thường các chi phí như sau:

1. Bồi thường các chi phí đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng, theo công thức: P=((P1+P2+P3+P4)/T1)xT2

 • P: Chi phí đầu tư vào đất 50 năm.
 • P1: Chi phí san lấp mặt bằng.
 • P2: Chi phí cải tạo đất đối với đất 50 năm phục vụ nông nghiệp.
 • P3: Chi phí gia cố.
 • P4; Các chi phí khác.
 • T1: Thời hạn sử dụng đất.
 • T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại.
2. Bồi thường về thiệt hại cây trồng trên đất (Nếu có)
3. Bồi thường về nhà ở, thiệt hại công trình trên đất (Nếu có)

QUÝ VỊ THAM KHẢO THÊM CÁC THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN VINHOMES 

[alo-form=1]